Articole pe teme variate

Cabinetul de avocatură Boantă Ioana Alina vă pune la dispoziție câteva articole pe teme variate, articole care v-ar putea fi de ajutor. Cu preponderență vor fi articole în materia dreptului concurenței deoarece titularul cabinetului de avocatură urmează o nouă specializare în domeniul dreptului concurenței.


Schimbul de informatii intre concurenti. Poate schimbul de informatii intre concurenti sa fie considerat o practica anticoncurentiala?


Fiecare intreprindere (operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare) este libera sa-si stabileasca in mod autonom politica pe care intentioneaza sa o urmeze pe piata concurentei.

Potrivit jurisprudentei comunitare, cerinta autonomiei exclude orice contacte directe sau indirecte intre intreprinderile care ar putea influenta comportamentul pe piata al concurentilor actuali sau potentiali. Cu toate acestea, cerinta de independenta nu priveaza intreprinderile de dreptul de a se adapta inteligent la comportamentul existent sau anticipat al concurentilor lor pe piata ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul ConcurenteiConsultații în acest domeniuActiuni colective de despagubire pentru prejudicii cauzate prin practici anticoncurentiale


Asigurarea respectarii dreptului UE la nivel privat se poate realiza, in primul rand, prin actiuni individuale: persoanele fizice sau juridice ar putea initia, individual, actiuni in justitie in vederea asigurarii respectarii drepturilor lor care deriva din dreptul UE.

Cu toate acestea, in cazul in care aceeasi incalcare a dreptului UE aduce prejudicii unui numar mare de persoane fizice si juridice, de cele mai multe ori procesele individuale nu sunt un mijloc eficient pentru a pune capat practicilor anticoncurentiale ilegale sau pentru a obtine despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin aceste practici. Din aceste motive, mecanismele de actiune colectiva ar putea fi avute in vedere ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul ConcurenteiConsultații în acest domeniuPractici anticoncurentiale - Politica sanctionatorie


Pentru investigarea practicilor anticoncurentiale, Consiliul Concurentei poate efectua inspectii, prin inspectori de concurenta, fara autorizare judiciara, in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport ale intreprinderilor.

In cadrul acestor inspectii poate sa examineze orice documente, indiferent de locul in care sunt depozitate, sa ridice copii sau extrase din orice documente, sa ia declaratii reprezentantilor si angajatilor intreprinderii, referitoare la fapte sau documente considerate relevante, sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor intreprinderii in cauza.

Inspectiile pot fi initiate numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul ConcurenteiConsultații în acest domeniuComisia Europeana a lansat spre consultare proiectul documentului privind Cuantificarea prejudiciului in actiunile in despagubire intemeiate pe incalcarea articolelor 101 sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE)


Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma incalcarii articolelor 101 sau 102 din TFUE are dreptul la despagubiri pentru acel prejudiciu. Prin despagubire se intelege aducerea partii prejudiciate in situatia in care ar fi fost daca nu exista nicio incalcare.

Actiunea in despagubiri pentru prejudicii se intemeiaza pe afirmatia potrivit careia o incalcare a articolului 101 sau 102 din TFUE a afectat in mod negativ situatia reclamantului.

Se pot distinge urmatoarele categorii principale de efecte negative: Autorii incalcarii pot sa exploateze puterea de piata de care dispun prin majorarea preturilor pe care clientii lor directi le platesc. Printre incalcarile ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul ConcurenteiConsultații în acest domeniuExceptarea unor intelegeri sau practici concertate


Potrivit unui principiu general care sta la baza art. 101 alin. 1 din Tratatul Comunitatii Europene si implicit a art. 5 (1) din Legea Concurentei si care a fost formulat in jurisprudenta instantelor comunitare, orice intreprindere trebuie sa isi stabileasca in mod independent politica pe care intentioneaza sa o adopte pe piata.

Avand in vedere acest lucru, instantele comunitare au definit acordurile, deciziile si practicile concertate ca fiind concepte de drept comunitar care diferentiaza comportamentul unilateral al unei intreprinderi de coordonarea conduitelor sau intelegerilor intre intreprinderi.

Nu toate intelegerile sau practicile concertate sunt prin ele insele ilegale ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul concurentei Consultații în acest domeniuIntelegeri verticale-practici anticoncurentiale.


Prin intelegeri verticale se intelege orice acord sau practica concertata intre doua sau mai multe intreprinderi, fiecare operand la niveluri diferite ale lantului productie – distributie.

Printre intelegerile verticale considerate daunatoare concurentei si ca atare interzise fara exceptie, sunt si cele avand ca obiect stabilirea pretului de revanzare, cu alte cuvinte stabilirea unui nivel fix sau minim al pretului pe care cumparatorul este obligat sa il plateasca. Manifestarea unor astfel de intelegeri se poate face si prin conditionarea acordarii de rabaturi de respectarea unui anumit nivel de pret, amenintarea, penalizarea sau suspendarea livrarilor sau chiar rezilierea contractului ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul concurentei Consultații în acest domeniuDonatia


Donatia este un contract unilateral - insemnand ca doar o parte a contractului are obligatii - si cu titlu gratuit, insemnand ca una din parti, in cazul nostru donatorul, nu urmareste sa primesca ceva in schimbul prestatiei pe care o face. Ceea ce caracterizeaza donatia este trecerea unei valori dintr-un patrimoniu in altul, fara echivalent.

Intr-o donatie una din parti se numeste donator (cel care da ceva) si donatar (cel care primeste ceva). Orice donatie se face printr-un act autentic, adica un act prin care consimtamantul ambelor parti sa fie manifestat prin inscris sub forma autentica, la un notar public. Orice donatie incheiata in orice alta forma scrisa sau verbal este NULA.

Donatia ... [Citește tot articolul]


Categorie: Drept CivilConsultații în acest domeniuAbordarea înţelegerilor


În contextul unei pieţe unice europene, autorităţile de concurenţă aplică regulile Comunităţii tuturor practicilor anticoncurenţiale, analizând inclusiv efectele lor asupra comerţului dintre statele membre. Întrucât Autorităţile naţionale de concurenţă aplică simultan, atât legea naţională cât şi cea comunitară, s-a impus necesitatea armonizării legislaţiei naţionale.

Prin Legea nr. 21/1996, republicată, modificată prin OUG nr. 75/2010, şi prin legislaţia secundară emisă în aplicarea acesteia, a fost asigurat un grad înalt de compatibilitate referitor la modul de tratare şi reglementare a înţelegerilor şi practicilor concertate. Prevederile ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul concurenteiConsultații în acest domeniuIntelegeri secrete anticoncurentiale


Legislaţia în domeniul concurenţei interzice toate tipurile de înţelegeri anticoncurenţiale, atât înţelegerilor exprese, cât şi altor tipuri de înţelegeri, identificate ca “acorduri” sau practici concertate.

Inţelegerile ilegale pot lua forme diferite, cele mai comune fiind acelea explicite, în care părţile comunică în mod direct, verbal sau în scris, specificând termeni relevanţi şi condiţii privind afacerile lor. Inţelegerile nu trebuie să fie însă formale. Se poate ajunge la o înţelegere prin mijloace informale de comunicare, incluzând conversaţii la o întrunire a asociaţiei profesionale, declaraţii publice ale oficialilor, anunţuri de preţ ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul concurenteiConsultații în acest domeniuConceptul de "întreprindere" şi stabilirea răspunderii juridice în cazul încălcării regulilor de concurenţă


Conform dispoziţiilor legale în domeniul concurenţei conceptul de “întreprindere” nu este identic cu noţiunea de persoană juridică utilizată în scopul legii comerciale sau fiscale. Astfel, noţiunea de întreprindere cuprinde orice entitate care exercită o activitate economică, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare. Totodată, jurisprudenţa comunitară confirmă că noţiunea de întreprindere trebuie să fie înţeleasă în sensul că desemnează o unitate economică, chiar dacă din punct de vedere juridic această unitate economică este constituită din mai multe persoane fizice sau juridice. Răspunderea pentru încălcarea normelor privind concurenţa ... [Citește tot articolul]


Categorie: Dreptul concurenteiConsultații în acest domeniu