Avocat Alina Boant?    Avocatul este indispensabil justitiei si avocatura este tot atat de necesara ca si justitia

Despre mine ...

Cabinetul de Avocatură Boantă Ioana-Alina are ca titular pe avocatul definitiv Boantă Ioana-Alina, membru al Baroului Bucureşti şi a Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania începând cu anul 2005. Titularul cabinetului este în mare măsură un avocat pledant.

Cabinetul de Avocatură Boantă Ioana-Alina oferă servicii juridice complete atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, servicii ce se situează în sfera: civilă (inclusiv în faza executărilor silite a hotărârilor judecătoreşti obţinute), comercială (inclusiv în faza de executare silită), administrativă, familială, a conflictelor de muncă şi asigurarilor sociale, a contravenţiilor şi a concurenţei neloiale.

Ceea ce deosebeşte acest cabinet de avocatură de celelalte este seriozitatea cu care este tratată orice solicitare din partea clientului, loialitatea faţă de client şi problemele sale şi mai presus de toate interesul maxim ce se acordă cauzei fiecarui client al cabinetului. Nu sunt cuvinte mareţe ci sunt doar caracteristicile esenţiale ale Cabinetului de Avocatură Boantă Ioana-Alina. Relaţia dintre cabinetul de avocatură şi clientul său este bazată pe sinceritate reciprocă şi profesionalism, virtuţi fără de care un avocat nu ar putea profesa cu succes şi mandrie.

Nu exista client nemulţumit dacă avocatul nu îşi dă toată silinţa pentru cauza lui. Este adevarat că o cauză a unui client este câstigată atunci când finalitatea acesteia este cea pe care clientul o aşteptă şi o doreşte, dar din păcate dependenţa de factorii externi ai relaţiei dintre client-avocat este fortuită (vezi soluţii ale instanţelor de judecată greşite, proaste şi uneori fără noimă independent de munca depusă de aparator în cauză). Munca depusă în atare situaţie de către un avocat este fără rezultatul dorit de client.

Cabinetul de avocatură răspunde solicitărilor clienţilor săi cu promptitudine şi eficienţă maximă şi vă invit să mă contactaţi ori de câte ori aveţi nevoie de un OM DE NĂDEJDE.